Vorlage:DirectN

Aus OPwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

die Vorlage DirectN, kurz für DirectionNummer, gibt gegen Eingabe einer Nummer den Namen des zugeordneten Directors wieder


Liste der Director

1=Akira Shimizu
2=Daisuke Nishio
3=Aya Komaki
4=Gou Koga
5=Ayako Hiraike
6=Harume Kosaka
7=Hidehiko Kadota
8=Hiroaki Miyamoto
9=Hiroshi Matsuzaka
10=Hiroyuki Kakudō
11=Hiroyuki Satō
12=Junichi Fujise
13=Junji Shimizu
14=Katsumi Tokoro
15=Keisuke Ōnishi
16=Ken Koyama
17=Kiichi Suzuno
18=Kōji Tanaka
19=Kōnosuke Uda
20=Makoto Sonoda
21=Mamoru Hosoda
22=Masahiro Hosoda
23=Morio Hatano
24=Munehisa Sakai
25=Naoyuki Itō
26=Seiji Okuda
27=Shigeyasu Yamauchi
28=Sumio Watanabe
29=Takahiro Imamura
30=Tetsuji Nakamura
31=Tetsuya Endō
32=Toru Yamada
33=Yoko Ikeda
34=Yoshihiro Ueda
35=Yoshio Mukainakano
36=Yuji Endo
37=Yukihiko Nakao
38=Yukio Kaizawa
39=Yutaka Nakashima
40=Takashi Otsuka
41=Toshinori Fukuzawa
42=Satoshi Itō
43=Tatsuya Nagamine
44=Kohei Kureta 
45=Nobuharu Kamanaka
46=Kentaro Fujita
47=Yasunori Koyama

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts