One Piece Drehbuchautoren

Aus OPwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Liste enthält alle Drehbuchautoren (jap. 脚本家, Kyakuhonka), die am One Piece-Anime gearbeitet haben:

 • Akiko Inoue
 • Atsuhiro Tomioka
 • Hirohiko Uesaka
 • Hito Koyama
 • Hitoshi Tanaka
 • Isao Murayama
 • Junki Takegami
 • Kisa Miura
 • Koga Naoki
 • Michiru Shimada
 • Ryo Yamazaki
 • Ryōta Yamaguchi
 • Takuya Masumoto
 • Tomohiro Nakayama
 • Tsuyoshi Sakurai
 • Shinzō Fujita
 • Shōji Yonemura
 • Yōichi Takahashi
 • Yoshiyuki Suga

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
 • AnimeManga Charts